ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ottawa Conferences

ALL201420122010

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ

Ottawa Conferences
The web-based computer system that enhances medical students’ skill and knowledge in progress notes reporting

ผู้แต่ง : Wansa Paoin
หน่วยงาน : Thammasat University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
The utility of mid-block examination and OSPE scores for formative and summative assessment and its relationship to final performance scores

ผู้แต่ง : Pairaya Rujirojindakul
หน่วยงาน : Prince of Songkla University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
The student selection Interview in faculty of Medicine, Prince of Songkla University

ผู้แต่ง : Waraporn Niyomdecha, Juthaorn Sukthamrong and Sakchai Saeheng
หน่วยงาน : Prince of Songkla University
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012
The standard setting methods to evaluate OSCE pass-scores of sixth year medical students.

ผู้แต่ง : Thananit Sangkomkamhang
หน่วยงาน : Khon Kaen Medical Education Center
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
The script concordance test (SCT) as a measure of clinical reasoning skills for residents in Internal Medicine

ผู้แต่ง : A Lekhakula and P Viboonjuntra
หน่วยงาน : Prince of Songkla University
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012
The Fundamental Basic Clinical Skills of the Intern. How can we improve them?

ผู้แต่ง : Onanong Noomcharoen
หน่วยงาน : Burapha University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Survey of teaching methods and assessment tools for Patient Safety competencies in Thai medical education centers: a nationwide survey

ผู้แต่ง : Usa Siriboonrit
หน่วยงาน : Chonburi Medical Education center
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Student opinion toward First Code of Conduct for Thai Medical Students: Preclinical vs. Clinical years

ผู้แต่ง : Amnuayporn Apiraksakorn
หน่วยงาน : Khon Kaen Medical Education Center
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Self assessment with visual analog scale (VAS) questionnaire by the first medical graduated students from medical education centre of Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital

ผู้แต่ง : Nipawan Sriratanavut
หน่วยงาน : Somdejphrajoataksinmaharaj Medical Education Center
ปีที่นำเสนอ : 2010
2010
Safety Audit Assessment in Medical Students for prevention of accidental blood and bodily fluid contact

ผู้แต่ง : Jutatip Nirutterug
หน่วยงาน : Burapha University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Reflective Diary and Dialogue: Critical Reflection Tools for Transformative Learning

ผู้แต่ง : Nipon Uppamanoraset and Manavika Punnan
หน่วยงาน : Burapa University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Personality Assessment: Can It Help to Select the Medical Student?

ผู้แต่ง : Anupong Suthamnirand and Nattinee Shinajitpun
หน่วยงาน : Chonburi Medical Education Center
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Medical students’ self-reports of professional misconducts for the application of the National License Examination (NLE)

ผู้แต่ง : N Sirisup and A Lekhakul
หน่วยงาน : Center for Medical Competency Assessment and Accreditation
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012
Medical student development for humanized health care

ผู้แต่ง : N Pajaree, M Sunisa, K Pitchaya and P Jarurin
หน่วยงาน : Prince of Songkla University
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012
Medical record audit of the final year medical students: a potential tool for work-based assessment

ผู้แต่ง : S Vasanawathana, K Sriruksa, T Pungtaharn and W Chandrakachorn
หน่วยงาน : Khon Kaen Medical Education Center
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012
Mail from the Heart: Simulated E-mail to Assess Knowledge and Communication Skill in Medical Students

ผู้แต่ง : Wasana Hongkan
หน่วยงาน : Chonburi Medical Education Center
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Is MEQ better than MCQ to assess problemsolving skill in preclinical medical students?

ผู้แต่ง : Nampet Ngodngamthaweesuk and Panadda Rojpibulstit
หน่วยงาน : Thammasat University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Formative MEQ: Can it be the challenging tool for preclinical medical students in encouraging their own self-directed learning and improving their own scores?

ผู้แต่ง : Panadda Rojpibulstit and Nuchanart Suealek
หน่วยงาน : Thammasat University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Evaluation of Procedural Skills Training in Undergraduate Students: A qualitative study

ผู้แต่ง : Suchada Anotayanonth and Taweesak Nopkesorn
หน่วยงาน : Chonburi Medical Education Center
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Evaluation of e-Learning: Using the AEIOU score

ผู้แต่ง : A Khaimook
หน่วยงาน : Hatyai Medical Education Centre
ปีที่นำเสนอ : 2010
2010
Evaluation of comprehensive OSCE at Thammasat Medical School

ผู้แต่ง : Pattharawin Pattharanitima and Pisit Wattanaruangkowit
หน่วยงาน : Thammasat University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Evaluation of a weighted scoring method in grading of underperforming medical students on a medical neuroscience course

ผู้แต่ง : P Dharmasaroja
หน่วยงาน : Mahidol University
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012
Evaluation Based on Community Experience Report by Medical Students

ผู้แต่ง : Srimuang Palangrit
หน่วยงาน : Thammasat University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Effective and efficient one-week teaching of integrated endocrine system

ผู้แต่ง : Nuanthip Kamolvarin
หน่วยงาน : Chulalongkorn University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Differences in Clinical Science Comprehensive Examination Scores (MEQ) between 6th-year students at Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, and community-based medical school students

ผู้แต่ง : C. Ngarmukos, S Liawwanich, N Plungpongpan, P Phuapradit and S Wanvarie
หน่วยงาน : Ramathibodi Hospital, Mahidol University
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012
Contribution of examiner variation and patient heterogeneity in long case examination

ผู้แต่ง : N Chierakul and S Danchaivijitr
หน่วยงาน : Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012
Comparison of clinical science comprehensive examination performance in different groups of medical students based on their cumulative GPA at 3rd year

ผู้แต่ง : C Ngarmukos, S Liawwanich, N Plungpongpan, P Phuapradit and S Wanvarie
หน่วยงาน : Ramathibodi hospital, Mahidol University
ปีที่นำเสนอ : 2014
2014
Class ability levels vary with course of study?

ผู้แต่ง : Manavika Punnan
หน่วยงาน : Medical Educaton Center (MEC) of Queen Savang Vadhana Memorial Hospital
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012
Assessment of medical research competency in residence

ผู้แต่ง : S Saranrittichai
หน่วยงาน : Khon Kaen Hospital
ปีที่นำเสนอ : 2010
2010
A sound mind in a sound body: Early exposure of medical students to health promotion

ผู้แต่ง : S Dussawan, W Panu and S Jettawan
หน่วยงาน : Prince of Songkla University
ปีที่นำเสนอ : 2012
2012